PRADEDAMAS VYKDYTI TRUMPALAIKIS PROGRAMOS „ERASMUS+" PROJEKTAS ,,SKAITMENINIS MOKYTOJAS-AUGANTIS MOKINYS" (ID: KA-SCH-39E545C6)

Paskelbta: Antradienis, 27 rugsėjo 2022

27-2

Technologijos nuolat juda į priekį ir tradicinius mokymo metodus reikia atnaujinti, tobulinti. Šiuolaikinį mokytoją ir mokinį supa įvairios technologijos. Šalia tradicinėmis vertybėmis grindžiamo ugdymo vis labiau įsigali ir įsitivirtina hibridinis arba, kitais žodžiais tariant, mišrusis mokymosi būdas. Taip mokinys neatsilieka nuo kasdienio mokymosi proceso. Jaunoji
karta visą gyvenimą susiduria su technologijomis, todėl sužadinti susidomėjimą mokymosi procesu yra daug sudėtingiau nei bet kada anksčiau. Mokyklose kuriamos hibridinės klasės, tam kad galėtų padėti kiekvienam mokiniui. ,,Erasmus+" programos trumpalaikis projektas pradedamas vykdyti nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio ir baigiamas 2023m. lapkričio mėn.
Projekto tikslai:
*skaitmeninio ugdymo plėtra, ugdymo proceso tobulinimas, sudarant sąlygas kiekvieno mokytojo asmeninei pažangai, inovatyvių, skaitmeninių metodų tobulinimas.
* mišraus/hibridinio skaitmeninio ugdymo plėtra, tiesiogiai taikant informacines technologijas (IT) kasdieniame mokyme.
Į mokinį orientuotos hibridinės skaitmeninės klasės kūrimo svarba niekada nebuvo didesnė nei šiuo popandeminiu laikotarpiu. Projekto vykdymo metu mokytojai ir mokiniai įgis žinių apie naujausius skaitmeninius ugdymo metodus ir priemones, kurios skatins kritinį mąstymą ir apims projektinį mokymąsi.
Projekte numatyti du mobilumai į dvišalis: Turkiją (kursai Antalijoje ,,Digital Tools" 2022-10-31/2022-11-04) ir Ispaniją (kursai Alikantėje ,,Innovative technologies and ICT tools in classroom" 2023-02-13/2023-02-17). Mobilumuose dalyvaus keturi mokyklos pedagogai.
Mokymų, seminarų ar kitokios gerosios patirties sklaidos metu, mokytojai galės dalintis projekte įgytomis žiniomis su savo bendruomenės pedagogais bei (pagal galimybes) šalies mąstu.

Projekto koordinatorė Laura Palivonienė

Thursday the 7th - Romuva.