informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PRIEŠMOKYKLINUKAI ĮGYVENDINO ETWINNING PROJEKTĄ „KURIU, KONSTRUOJU, ATRANDU SU LEGO"

Paskelbta: Penktadienis, 31 gruodžio 2021

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių PUG-2 ir PUG-3 vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, Erika Steponaitiene ir Viktorija Krivickaite, įgyvendino projektą „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO". Projektas buvo vykdomas aštuonias savaites, bendradarbiavimo platformoje „eTwinning". Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės PUG-3 ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja - Ingrida Tuomėnienė.
Projekto tikslas – STEAM dalykų integracija į ugdomąjį procesą, vaikų kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas. Projekto metu vaikai dalyvavo pedagogių parengtose meistriškumo pamokėlėse, kurių metu įgyvendino STEAM idėjas, pasitelkiant LEGO kaladėles. Veiklų metu buvo skiriamas dėmesys kiekvienai STEAM akronimo raidei. Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinukai dalyvavo pirmoje mokytojų parengtoje meistriškumo pamokoje – mokslas su LEGO ir atliko tokias akronimo mokslas (science) veiklas: statė eskimų žiemos būstą (iglu) ir susipažino su vandens būsenomis – skysta, kieta, garai bei temperatūros matavimo prietaisais – termometrais; sukūrė LEGO augalų augimo modelį ir išsiaiškino, kad sėklos dygimą sąlygoja tokie veiksniai kaip šiluma, vanduo, oras. Antroji mokytojų parengta meistriškumo pamoka apėmė technologijų panaudojimą ir internetinių įrankių integravimą ugdymo procese ( technologies akronimas). Ugdytiniai išbandė priešmokyklinio ugdymo pedagogės E. Steponaitienės sukurtą žaidimą „Daugiau negu, mažiau negu" Wordwall.net aplinkoje ir mokėsi palyginti skaitmenis, pažinti matematinius ženklus „daugiau", „mažiau", „lygu". Vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti buvo pasitekti planšetiniai kompiuteriai bei juose įdiegta programa ChatterPix Kids. Projekto veiklų ugdymo turinio atskleidimui, diferencijavimui, vaizdumui pedagogės pasitelkė išmaniąsias priemones – Smart lentą ir Smart Notebook programą, planšetinius kompiuterius, edukacines bitutes Bee-Bot. Taip pat Šiaulių „Romuvos" progimnazijos PUG-2 ir PUG-3 grupių priešmokyklinukai projekto metu priėmė inžinerinius (engineering) iššūkius ir dalyvavo mokytojų parengtose meistriškumo pamokose - inžinerija su LEGO. Ugdytiniai iš LEGO kaladėlių pastatė vandens kaskadą ir eksperimentuodami aiškinosi kaip vandens srovė gali priversti suktis ratą. Ne mažiau įtraukiantis inžinerinis iššūkis – tilto konstravimas iš LEGO. Statant tiltus vaikai sužinojo kas yra tiltas (statinys, jungiantis kelią per žemiau esančią upę, kanalą, tarpeklį), domėjosi jų tipais (arkinis, kabantis, pakeliamas ir kt), konstrukcinėmis dalimis. Lego kaladėlės buvo pasitektos įgyvendinat ir dar vieną – ketvirtą projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO" meistriškumo pamoką – menai su LEGO, kuri apima (arts) akronimą. Ugdytiniai buvo kviečiami išlaisvinti savo kūrybiškumą ir pasinerti į LEGO meno pasaulį. Priešmokyklinukai išbandė štampavimo lego kaladėlėmis techniką ir sukūrė kūrybinius darbus, o taip pat įgijo naujos patirties ir patyrė nuostabos jausmą kurdami šešėlių teatrą iš LEGO kaladėlių ir vaidindami spektaklį „Legolendas". Pati paskutinioji STEAM akronimo raidė – M, tai matematika (mathematics) ir paskutinioji eTwinning projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO" meistriškumo pamoka. Pedagogės, vesdamos projektines veiklas matematika su LEGO, įsitikino, kad LEGO – puikus būdas vaikams išaiškinti matematiką. Priešmokyklinukai, panaudodami Lego konstruktoriaus kaladėles, mokėsi atpažinti skaitmenis, juos suvokti, mokėsi atlikti sudėties ir atimties veiksmus.
Bendradarbiavimo projekto „Kuriu, konstruoju, atrandu su LEGO" galutinis rezultatas – sukurtos elektroninės projekto veiklų knygutės Book Creator internetinėje svetainėje. Projektinės veiklos buvo vykdomos tiek klasės, tiek lauko erdvėse. Pasitelkiant STEAM idėjas buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo, pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kt. įgūdžius ir gebėjimus.
E-knygučių nuorodos:
https://read.bookcreator.com/UsSLI3oKDHOxRRQtsF7CKRNo28b2/G76SKsgFRwOe7WJb3k7U1A
https://read.bookcreator.com/k4Mo1bwDD2XL9Lk58lkYyQ8IymF3/56VISrmsRzmVTeSUtylTqw

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Viktorija Krivickaitė.

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas