informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PRADEDAMAS VYKDYTI NORDPLUS PROGRAMOS PROJEKTAS ,,THINK GREEN - WORK STEAM"

Paskelbta: Antradienis, 27 rugsėjo 2022

27

Aplinkosauginio švietimo svarba mokyklose yra labai svarbi, o ypač šiuo gamtai kritiniu laikotarpiu. Štai kodėl dvi ugdymo įstaigos iš Lietuvos ir Estijos (Šiaulių „Romuvos" progimnazija iš Lietuvos ir Haabersti Vene Gumnaasium iš Estijos) sukūrė projektą „Think Green – Work STEAM" (Nr. 2022/10058), projekto laikotarpis 2022/09-2023/08. Projekto tikslas: ugdyti mūsų mokiniuose nevartotojišką požiūrį į gamtą, juos mokyti gerbti natūralią aplinką ir būti atsakingais už ekologiškesnę ateitį. Dalyvaujančios mokyklos taikys naują aplinkosaugos švietimo metodą, kuris yra efektyvus ir aktualus mokiniams – mokymasis veikiant. Šiame projekte bus organizuojamos bendros mokymosi veiklos ir 2 tarpusavio mobilumai „Klasių mainai" 11-12 metų mokiniams (5 kl.). Inovatyvios STEAM veiklos padės mokiniams jausti ryšį su gamta, jos išsaugojimu, tvarumu. STEAM veiklos tvarumo srityse labai tampriai tarpusavyje susijusios, todėl projekte dalyvaujantys mokiniai ugdys savo tvarumo kompetencijas keisdami vertybių sistemą, saugodami gamtą, tyrinėdami, keldami hipotezes ir jas pagrįsdami.

Projekto galutiniame rezutate, keisis požiūris į mus supančią aplinką, didės poreikis ją saugoti, ugdysis tvarumo įgūdžiai.

Projekto koordinatorė L. Palivonienė

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas