informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PILIGRIMINIS ŽYGIS Į ŠILUVĄ

Paskelbta: Trečiadienis, 13 rugsėjo 2023

Rugsėjo 9 dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ištvermingiausi 7b, 7c, 7d kl. mokiniai drauge su tikybos mokytoja Violeta Dališanskiene, palaiminti klebono Gintaro Antano Joniko, nuo Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pradėjo Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuotą XXI tarptautinį piligriminį žygį į Šiluvą. Žygis buvo skirtas pažymėti Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 30-tąsias viešnagės Lietuvoje metines. Šiluvoje piligrimus pasitiko kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupai ir kunigai. Dalyvius vienijo bendrystė, malda ir džiaugsmas.

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas