informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PRIEŠMOKYKLINUKŲ PAŽINTIS SU SENOVINIAIS DAIKTAIS ŠIUOLAIKIŠKAI

Paskelbta: Penktadienis, 24 lapkričio 2023

Ar gali šiuolaikiniam vaikui būti įdomu tyrinėti senovinius daiktus, nors jie skiriasi nuo dabartinių technologijų ir įprastų gyvenimo priemonių? PUG-2 grupės ugdytiniai kartu su grupės mokytoja plėtojo temą „Ką pasakoja seni daiktai?“ ir patraukė į „kelionę į praeitį“. Senoviniai daiktai žadino vaikų smalsumą dėl savo unikalumo, vaikai ieškojo ir išskyrė, kokie požymiai rodo, kad daiktai yra senoviniai ar šiuolaikiniai. Peržvelgdami senovinius daiktus, patys pasakodami ir besiklausydami pasakojimų apie juos, vaikai galėjo lengviau įsisavinti istorinius įvykius ir suvokti, kaip žmonių gyvenimas kito per amžius. PUG-2 ugdytiniai vyko į Telefonijos muziejų ir dalyvavo edukacijoje „Telefonas suskambėjo...“, kurios metu sužinojo, kas yra telefono išradėjas ir kaip kito telefono prietaisas ir ryšys per laiką. Ugdytiniai aktyviai įsitraukė į veiklas grupėje ir atliko įvairias užduotis: skenavo QR kodus planšetėmis ir išsiaiškino, iš kur mes sužinome apie praeitį (istorijos šaltiniai); gamino R raides iš seno popieriaus, mokėsi sudaryti matematinius sudėties ir atimties veiksmus, dėliojo ir užrašė žodžius, atliko informatinį mąstymą skatinančias užduotis. Plėtojant temą vaikai atliko užduotis, kurių turinys apėmė visuomeninio, matematinio, kalbinio ugdymo pasiekimų sritis ir plėtojo šių sričių gebėjimus. Ugdytiniams buvo parengtos užduotys naudojant grafinio dizaino įrankį “Canva“, el. knygelių kūrimo įrankį “Book Creator“, mokymo(si) platformą “Wordwall“, OR kodų generavimo programą.

Dėkojame PUG-2 ugdytinių tėveliams už bendradarbiavimą, kuriant grupės aplinką ir atneštus senovinius daiktus.

PUG mokytoja Erika Steponaitienė

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas