Darbo užmokestis

Atnaujinta: Pirmadienis, 10 liepos 2023

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse".

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, premijos, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą) eurais, neatskaičius mokesčių.

Informacija apie darbo užmokestį pateikta pagal Šiaulių apskaitos centro ataskaitas.

2023 m. II ketvirtis (siųsti)
2023 m. I ketvirtis 
(siųsti)
 
2022 m. metinė (siųsti)
2022 m. IV ketvirtis (siųsti)
2022 m. III ketvirtis (siųsti)
2022 m. II ketvirtis (siųsti) 
2022 m. I ketvirtis (siųsti)
 
2021 m. IV ketvirtis (siųsti)
2021 m. III ketvirtis (siųsti)
2021 m. II ketvirtis (siųsti)

 

 Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, pareigybių pavadinimai
Darbuotojų
skaičius
2021 m.
I ketvirtis
Direktorius 1  3582.48
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  2389.50
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1  1425.17
Skyriaus vedėjas 3  1735.55
Mokytojas 59  1291.62
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
4  986.96
Specialistai 13  947.04
Kvalifikuoti darbuotojai 9  788.03
Darbininkai (valytojas, kiemsargis) 11  619.08

 

 
 
 

 

Sunday the 24th - Romuva.