informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Straipsniai

TARPTAUTINIS DARBO STEBĖSENOS VIZITAS ĮGYVENDINANT NORDPLUS JUNIOR PROJEKTĄ "STEAM EDUCATION - FOR ACTIVE AND MOTIVATED TEACHING AND LEARNING"

Paskelbta: Pirmadienis, 17 spalio 2022

Šiaulių „Romuvos" progimnazija ir projekto partnerė Talino Ristiku pagrindinė mokykla siekia būti STEAM orientuotomis mokyklomis ir padidinti mokinių susidomėjimą STEAM. Projektas prisideda prie bendrųjų Nordplus programos tikslų siekimo: inovatyvių produktų ir procesų sklaidos švietime, bendros Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo erdvės kūrimo, mokytojų kompetencijų tobulinimo, naujų švietimo, ugdymo idėjų, metodų ir darbo būdų generavimo bei plėtojimo. Dvi Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokytojos Gitana Petrušienė ir Laura Palivonienė vykdydamos šį Šiaurės Ministrų Tarybos tarptautinės Nordplus programos švietimui finansuojamą projektą „STEAM edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui ir mokymui(si)", kuris yra skirtas mokytojų kompetencijoms STEAM srityje plėtoti, spalio 10-14 dienomis stebėjo integruotas STEAM veiklas Talino Ristiku pagrindinėje mokykloje. Atnaujintai ugdymo programai įgyvendinti svarbu sukurti reikiamą mokymosi aplinką STEAM ugdymui mokyklose, kurio tikslas - ugdyti mokinių bendrąjį ir techninį kūrybiškumą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, menais, inžinerija ir matematika. Darbo stebėsenos veiklose Taline mokytojos įgijo kompetencijų, kurios leis efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliajame ir neformaliajame ugdyme Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje. Plėtojant projekto veiklas planuojama pasidalinti STEAM ugdymo patirtimi ir skleisti ją Šiaulių „Romuvos" progimnazijos bei Lietuvos švietimo bendruomenėse. Tikimasi, kad projektas „STEAM Edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)" efektyviai prisidės prie STEAM ugdymo plėtros mokyklose, leis pritaikyti mokymą(si) pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius, ugdant kūrybiškumą, smalsumą ir holistinį požiūrį į pasaulį.
Šiaulių „Romuvos" progimnazijos projekto kordinatorė Gitana Petrušienė

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas