informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Darbo taryba

Atnaujinta: Pirmadienis, 28 lapkričio 2022

Pirmininkė – Edita Puzarienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.
Nariai:
Neli Manko – rusų kalbos mokytoja;
Genovaitė Stankevičienė - chemijos mokytoja.

Darbo tarybos funkcijos:
1. Dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.
2. Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti.
3. Teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.
4. Inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų.
5. Esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą.
6. Atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas