Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Atnaujinta: Antradienis, 12 rugsėjo 2023

Grupės vadovė – Vitalija Šukienė

Nariai:
Loreta Vytienė,
Odeta Juršė,
Rita Nemanienė,
Jolanta Buzienė

Pagrindinės įsivertinimo grupės funkcijos:

1. Planuoti ir įgyvendinti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
2. Atlikti įrodymais grindžiamus veiklos įsivertinimo tyrimus.
3. Analizuoti progimnazijos keliamų tikslų ir pasiektų rezultatų santykį.
4. Skatinti ir įtraukti visus bendruomenės narius dalyvauti įsivertinime.
5. Rengti rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.

Saturday the 30th - Romuva.