informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Namų darbai

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 14 kovo 2024

Namų darbų skyrimo tikslai:

• pagilinti ir įtvirtinti pamokoje įgytas žinias;
• pakartoti pamokose išmoktą medžiagą;
• tobulinti mokėjimus ir įgūdžius.

 

Namų darbai skiriami laikantis Higienos normų:

1 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;
2 klasių mokiniams namų darbams per savaitę skiriama 0,5 val.;
3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti per dieną reikia ne daugiau kaip 1 valandos;
• 5, 6 klasių – 1,5 valandos;
• 7, 8 klasių – 2 valandas.

 

Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje pirmąją rugsėjo savaitę ir mokinių rudens, žiemos, Kalėdų, Velykų ir papildomų atostogų metu. Namų darbai atostogoms ir šventėms neskiriami.

Kviečiame tėvus ir globėjus domėtis, kaip jų vaikui sekasi atlikti namų darbus.

 

Tėvai turėtų:

• sudaryti tinkamas sąlygas (atskiras kampelis ar kambarys, geras apšvietimas, patogūs baldai, dienotvarkė);
• domėtis, kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas;
• paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką;
• pasitarti su mokytoju, jei pastebėjo, kad vaikui sunkiai sekasi atlikti namų darbus.

 

Pagalba vaikams, kuriems atlikti namų darbus vieniems sunku

Pradinių klasių mokiniai gali atlikti namų darbus nepamokinės priežiūros grupėse mokytojo padedami.

5-8 klasių mokinims visų dalykų mokytojai aiškina užduotis, konsultuoja, primena ar pamoko, kaip reikia mokytis po pamokų . Informaciją apie konsultacijų vietą ir laiką pateikia mokiniams dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai.

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas