informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 14 kovo 2024

 

Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių (SP) vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Svarbus vaiko gerovės komisijos darbo etapas - bendravimas ir bendradarbiavimas su pedagogais bei tėvais. Tėvai geriausiai pažįsta vaiką, žino charakterio ir asmenybės ypatumus, stipriausias ir silpniausias gebėjimų ir polinkių sritis.

Iškilus vaiko mokymosi problemoms, kreipkitės į progimnazijos vaiko gerovės komisiją, - ji laukia jūsų ir visuomet pasirengusi padėti.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (peržiūrėti)

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas