informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Ugdymo plano lentelės

Atnaujinta: Pirmadienis, 04 rugsėjo 2023

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 2023-2024 M.M. (siųsti)

MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS TENKINANČIŲ, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO VALANDŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2023-2024 M.M. (siųsti)

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas