informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Atnaujinta: Antradienis, 12 rugsėjo 2023

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)


Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas - užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

 

Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

 

UTA komandos sudėtis:

Stanislava Prazauskienė, progimnazijos direktorė;
Lina Senkuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Akmenskienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Irma Rimkevičienė - neformaliojo švietimo skyriaus vdėja;
Ovidijus Streckys - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Rita Nemanienė - informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė;
Rolanda Miškūnienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Neli Manko - rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Mantas Bakas - fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
Dalia Ralytė – logopedė metodininkė;
Monika Gaurilčikienė - anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Laura Palivonienė - pradinių klasių mokytoja;
Lina Pocienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Asta Venskienė - technologijų mokytoja metodininkė;
Ugnė Pilipavičiūtė - muzikos mokytoja;
Vitalija Šukienė - istorijos mokytoja metodininkė, vidaus įsivertinimo grupės vadovė.

 

UTA veiksmų planai:

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planas (siųsti)

Veiksmų planas ugdymo turinio atnaujinimui Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje pasirengti (siųsti)

 

1-8 klasių planas 2

1-8 klasių planas

pug planas

pug planas 2

 

 

 

Naudingos nuorodos, informacija dėl UTA būtinybės:


1. Bendrųjų programų atnaujinimo gairės:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-06-10/Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-priedas-Nr.-2-20220615.pdf

3. Bendrųjų programų projektai:
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai-2022-06-22

4. Bendrųjų programų įvadas:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/BP%20%C4%AEvadas_04_22.pdf

5. Kompetencijų raidos aprašas:
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/1%20priedas.%20Kompetencij%C5%B3%20raidos%20apra%C5%A1as_04-22.pdf

6. Viskas apie priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimą:
https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

7. Tėvams apie UTA:
https://romuvosprog.lt/dokumentai/uta/apie_kompetencijas.pdf

8. Mokytojams apie kompetencijas:
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

9. Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

10. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qGSHqZBgZ80J:www.mtp.smm.lt/dokumentai/InformacijaSvietimui/UzsStraipsniuVertimai/Wallace_knygos_vertimas.doc+&cd=13&hl=lt&ct=clnk&gl=lt

11. BP atnaujinimo vadovas:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/BP-rengimo-vadovas-2021-06-10-red.pdf

12. Ką reikia žinoti apie UTA:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

13. 1 priedas. Kaip veikti diegiant atnaujintas BP:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf

14. 2 priedas. UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/UTA-IGYVENDINIMO-IR-KOORDINAVIMO-KOMANDA..pdf

15. 3 priedas. Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-svietimo-padaliniui-pasirengti-atnaujintu-bendruju-programu-BP-diegimui.pdf

16. 4 priedas. Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Atnaujintu-bendruju-programu-diegimas_-svietimo-pagalbos-itaigu-vaidmuo.pdf

17. 5 priedas. Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-mokyklos-vadovui-pasirengti-atnaujintu-BP-diegimui-mokykloje.pdf

18. 6 priedas. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai:
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

19. 7 priedas. Veikimas kartu su socialiniais partneriais:
 https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf

20. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui
https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true 

21. Patvirtintos atnaujintos Bendrosios programos:
https://www.nsa.smm.lt/2022/08/25/patvirtintos-pirmosios-atnaujintos-mokyklines-programos/ 

22. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
https://svcentras.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

23. Sklaida:
Ugdymo turinio atnaujinimas: iššūkiai ir galimybės (siųsti)
Ugdymo turinio atnaujinimo gairės ir ugdomosios veiklos planavimas Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje (siųsti)
Adaptyvumas pokyčiams: UTA iššūkiai ir galimybės (siųsti)
UTA, ugdomosios veiklos planas
ŠIAULIŲ „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOS RENGIMASIS UTA ĮGYVENDINIMUI

 

24. Straipsniai:
https://romuvosprog.lt/index.php/3392

 

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas