PROGIMNAZIJA DALYVAUJA "TĘSK" PROJEKTE

Paskelbta: Trečiadienis, 16 sausio 2019

Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė kartu su mentore Stanislava Prazauskiene nuo 2018-11-02 iki 2019-06-28 dalyvauja, Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk" (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) pradedančiųjų pedagogų stažuotės išbandyme. Stažuotojais galėjo tapti asmenys, kurie: baigė pedagogines studijas ir įgijo aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo profesinę kvalifikaciją; švietimo įstaigoje dėsto bendrojo ugdymo dalyką; dirba švietimo įstaigoje pirmus metus; turi trumpesnį nei vienerių mokslo metų pedagoginio darbo stažą. Prioritetas buvo skiriamas bendrojo ugdymo mokyklose (valstybinėse) pradėjusiems dirbti mokytojams. Kiekvienam pradedančiajam mokytojui paskirtas mentorius, kuris yra įgijęs kompetencijų teikti konsultacinę, dalykinę ir (ar) didaktinę pagalbą stažuotojui.

Projekto partneriai Vilniaus universitetas, Mykolo Riomerio Universitetas, Vilniaus kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas.

Saturday the 30th - Romuva.