informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 17 sausio 2019

mokyklu aprupinimas gamtos ir technologiniu mokslu priemonemis18

Mūsų progimnazija 2017-2020 m. dalyvauja Eeuropos Sąjungos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą remia Europo Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu progimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. Pradinių klasių mokytojams jau yra parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą ir naudojamas priemones ugdyme(si) galima rasti:

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas