informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE

Paskelbta: Penktadienis, 18 sausio 2019

Gamtamokslinis ugdymas svarbus kiekvienam šiuolaikiniam vaikui, nes padeda jam suprasti pasaulį, kuriame gyvena, suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus, atsakingai taikyti turimas žinias gyvenime. "Romuvos" progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), tad kasdieninėje priešmokyklinio ugdymo grupės veikloje didelis dėmesys skiriamas pažinimo kompetencijos plėtojimui.
Savaitinės temos „Per sniegą" metu ugdytiniai susipažino ir atliko praktines užduotis su termometrais. Su vaikais buvo aptariama, kaip suprantame, kad sergame, kas yra savijauta? Kas tikrai parodo, kad sergame, kuo naudingas termometras? Vaikai išsiaiškino, kad žmogaus kūno temperatūra matuojama termometru ir praktiškai patys sau ir draugams pamatavo kūno temperatūrą. Ugdytiniai gautus rezultatus apibendrino sudarydami bendrą kūno temperatūrų diagramą. Taip pat šios savaitinės temos metu vaikai atliko ir vandens – šalto bei karšto- temperatūrų matavimus. Tyrimo metu buvo pateikti du indai su vandeniu, vaikai pagal vandens fizines savybes, nesunkiai nustatė, kuriame inde vanduo yra karštas, o kuriame - šaltas. Vėliau iškeltas hipotezes lengvai patvirtino atlikdami praktinį vandens temperatūros matavimą termometru, skirtu matuoti vandens temperatūrą.
Priešmokyklinės ugdymo grupės (PUG -2) vaikai atlieka ilgalaikį lauko temperatūros stebėjimą: kasdien asmeniniuose darbo lapuose fiksuoja lauko temperatūros pokyčius.
Vaikai drąsinami pastebėti pokyčius jų aplinkoje ir diskutuoti apie tai, kelti hipotezes, intuityviai ar tikslingai tyrinėti, atliekant įvairius bandymus, pastebėti daiktų, medžiagų, augalų, žmogaus pokyčius. Išnaudojamos kasdieninės situacijos ir pasitelkiamos specialios mokymosi priemonės, siekiant padėti vaikams suprasti, kad aplinka nuolat keičiasi. Šioms veikloms organizuoti panaudojamos mokyklai skirtos gamtamokslinio ugdymo priemonės.

 

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas