informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

APTARTAS PRADEDANČIŲJŲ PEDAGOGŲ STAŽUOTĖS ĮGYVENDINIMAS

Paskelbta: Pirmadienis, 20 gegužės 2019

Gegužės 14 d. Šiaulių universitete vyko aukštųjų mokyklų, ministerijos, savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovų susitikimas, kurio tema „Pradedančiųjų pedagogų stažuotės įgyvendinimas: patirtys ir perspektyvos". Šiame susitikime dalyvavo ir mūsų mokyklos atstovės – progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė ir pradinių klasių mokytoja Laura Palivonienė. Mentorė (progimnazijos direktorė) ir stažuotoja (mokytoja Laura) jau nuo 2018 m. lapkričio mėnesio dalyvauja Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame, ESF finansuojamame projekte „Tęsk".
Susitikimo metu pristatyta pedagoginė stažuotė, savivaldybių, mokyklos ir universiteto vaidmuo organizuojant stažuotes. Aptartos pedagoginės stažuotės dalyvių – pradedančiųjų mokytojų (stažuotojų), mentorių ir praktikos vadovų (universiteto dėstytojų) – pirmųjų metų patirtys ir problemos. Siekiant tobulinti pagalbą pradedančiajam mokytojui, diskutuota apie pedagoginės stažuotės modelį, bendradarbiavimo su partneriais formas ir kitų metų stažuotės įgyvendinimą.
Pedagoginių stažuočių išbandymas ir modelio kūrimas yra Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo, ESF finansuojamo projekto „Tęsk" veikla (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).
Pedagoginė stažuotė yra įteisinta Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501.

Sunday the 21st - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas