„ROMUVOS" PROGIMNAZIJA - STEAM MOKYKLŲ TINKLE!

Paskelbta: Trečiadienis, 24 vasario 2021

STEM mokykla – tai mokykla, turinti aiškią STEM strategiją, kuri apibūdinama pagrindiniais elementais ir kriterijais. Norėdami tapti STEAM tinklo nariais, sukūrėme savo STEM mokyklos profilį STEM mokyklos ženklo portale, susipažinome su kriterijais, kuriais apibūdinama STEM mokykla, sužinojome, kodėl reikalinga STEM mokyklos strategija,nagrinėjome kitų mokyklų pateiktus mokyklos patirties įrodymus ir atvejų analizes. Mokyklos patirties įrodymais patvirtinama įsivertinimo formos atsakymai ir mokyklos veikla, susijusi su tam tikru STEM mokyklos kriterijumi. Atvejų analizės yra trumpi pranešimai arba aprašymai apie mokykloje vykusius veiklas, kuriomis, verta pasidalinti su STEM mokyklos ženklo bendruomene. STEM mokyklos ženklo portale viešinome mokyklos patirties įrodymus ir atvejų analizes, taip tapome pasiruošę įsivertinimui. Tuomet užpildėme įsivertinimo formą ir gavome stem school labelSTEM mokyklos ženklą. STEM mokyklos ženklu stengiamasi padėti mokykloms atkreipti dėmesį į visus kriterijus, kuriais apibūdinama STEM mokykla.

Projekto „STEM mokyklos ženklas" pagrindiniai elementai ir kriterijai.
https://www.stemschoollabel.eu/documents/20182/27098/European_STEM_Schools_report_Lithuanian_translation.pdf/17dadc58-be3b-43a5-ae93-8a900a219d26
Kas yra STEAM mokykla? Tinklo šalių įsipareigojimai.
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680
STEAM tinklo mokyklos.
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja Sonata Puidokienė

Saturday the 30th - Romuva.