informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

NACIONALINIS KOKYBĖS ŽENKLELIS PROJEKTUI “READ IN HARMONY“

Paskelbta: Pirmadienis, 10 liepos 2023

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 1a klasės mokiniai kartu su mokytoja Laura Palivoniene, nuo rugsėjo mėnesio vykdė tarptautinį „eTwinning" projektą "Read in Harmony". Projekto tikslas – pirmos klasės mokinių skaitymo raštingumo skatinimas ugdymo procese. Tarptautiniame „eTwinning“ programos projekte "Read in Harmony" pirmokai vykdė įvairias integruotas veiklas skatinančias mokinius kuo daugiau skaityti, rašyti, užsiimti menine ir aplinkosaugine, tvarumą skatinančia veikla, integruojamos skaitmeninėmis priemonėmis ir kt. Vyko nuotoliniai susitikimai su projekto dalyviais, mini dovanėlių, interaktyvių kalėdinių atvirukų mainai, kartu dainavo tarptautines daineles įvairių švenčių proga. Projekte dalyvavo partneriai iš Slovakijos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos, Italijos, Makedonijos, Ispanijos.

Džiugu, kad mokytojos Lauros Palivonienės inicijuotas ir įvykdytas skaitymo raštingumą skatinantis tarptautinis projektas buvo įvertintas ir apdovanotas programos, „eTwinning“ kokybės ženkleliu. Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams ir mokiniams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą.

Mokytoja Laura Palivonienė

29

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas