informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PIEŠMOKYKLINUKAI DALYVAVO ES PROGRAMAVIMO SAVAITĖJE #CODEWEEK

Paskelbta: Pirmadienis, 16 spalio 2023

Spalio 9 - 13 d. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų mokytojos prisijungė prie visuotinės iniciatyvos, kurios tikslas visus sudominti programavimu, skaitmeniniu raštingumu. Iniciatyvos veiklos buvo integruojamos į savaitines veiklas. Pirmiausia vaikai išsiaiškino kaip veikia televizorius ar bet koks kitas ekranas. Ekraną sudaro tūkstančiai taškų, vadinamų pikseliais (angl. pixels). Kiekviena pikselis šviečia skirtinga spalva, tačiau žiūrint iš didesnio atstumo akis „apsigauna“ ir sukuria spalvotą vaizdą iš dominuojančių spalvų pikselių. Panašia technologija priešmokyklinukai kūrė paveiksliukus PixelArt technika. Atlikdami veiklas be kompiuterio, vaikai mokėsi algoritmavimo pagrindų - laikydamiesi žodinių, pateiktų lentoje ir matematinių instrukcijų sekos - „konservavo vaisius ir daržoves“, sukūrė „viešbutį“ sliekams ir rodyklėmis sužymėjo viešbučio patalpų kryptis. Taip pat atliko užduotis, kuriose vienus simbolius, paveiksliukus, daržoves pakeitė kitais kodais ir sukūrė kodus žaidybinėse situacijose.

Priešmokyklinukai atlikdami iniciatyvos #CodeWeek veiklas ugdėsi socialinius gebėjimus, veikti kartu su bendraamžiais, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus - sprendimų, strategijų ir dėsningumų radimas, erdvinis mąstymas taip pat ugdėsi kūrybiškumą.

PUG mokytojos Erika Steponaitienė, Asta Urbonė, Viktorija Krivickaitė

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas