informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

AŠ BALSAVAU! O TU?

Paskelbta: Trečiadienis, 18 spalio 2023

Visuomeninio ugdymo pamokose 3b klasės mokiniai aiškinosi, kas yra demokratija, kokią valstybę galima vadinti demokratine. Pamokose buvo akcentuojama, kad kiekvienas LR pilietis yra svarbus ir kiekvienas be išimties turi savo teises ir pareigas. Viena iš teisių bei pareigų - išsakyti savo nuomonę. Mokytojai pasiūlius surengti tikrus klasės seniūno rinkimus, mokiniai noriai ėmėsi darbo. Pasiruošti kandidato į klasės seniūnus kalbą turėjo visi mokiniai, tačiau rinkimuose dalyvavo tik norintieji. Savo kandidatūras iškėlė 8 kandidatai. Per klasės valandėlę vyko kandidatų debatai. Kiekvienas kandidatas ne tik pristatė savo programą, bet ir atsakė į rinkėjų klausimus.

Mokiniai išrinko rinkiminės komisijos narius, kurie ne tik kvietė rinkėjus balsuoti, išdavė jiems biuletenius, bet ir stebėtojų akivaizdoje skaičiavo balsus. Mokiniai pasitikėjo ir sutiko, kad rinkimų štabo pirmininku būtų jų mokytoja, nes ji turėjo garbės dirbti tikruose rinkimuose.

Prieš balsavimą mokiniai dar kartą peržvelgė reklaminius plakatus klasėje su kandidatų pasiūlytomis programomis, tačiau daryti įtakos vieni kitiems negalėjo: rinkiminės komisijos nariai atidžiai stebėjo visus. Kai visi klasės mokiniai prabalsavo, tada rinkiminė komisija skaičiavo balsus. Kiekvieno kandidato biuleteniai buvo perskaičiuoti po 2 kartus, kad rezultatai būtų tikrai teisingi. Rezultatų laukė ne tik kandidatai. Visi vaikai jaudinosi, ar laimės tas kandidatas, už kurį jie balsavo. Susumavus visus rezultatus, pirmajame ture išrinkta klasės seniūnė. Žinia palydėta gausiais aplodismentais ir sveikinimais. Sakydama padėkos žodžius naujoji klasės seniūnė Ieva Puoselėjo viltį, kad visų kandidatų programos geros ir visi kandidatai, dirbdami komandoje, galės įgyvendinti geriausias idėjas.

Šio svarbaus renginio metu vaikai patobulino pažinimo, pilietiškumo, komunikavimo kompetencijas.

3b klasės mokytoja Jurgita

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas