informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

5 - 8 KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALI ISTORIJOS KONFERENCIJA „PASAULIS LIETUVOJE, LIETUVA PASAULYJE“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 09 gegužės 2024

Gegužės 9 dieną 7s klasės mokinė Mėta Gajauskaitė, 8c klasės mokinės Deimilė Juodrytė ir Ieva Rugaitytė dalyvavo šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 8 klasių mokinių virtualioje istorijos konferencijoje „Pasaulis Lietuvoje, Lietuva pasaulyje“, kurios tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi gimtojo krašto istorija, ugdyti kūrybiškumą ir pilietiškumą, ugdyti mokinių gebėjimą tyrinėti istoriją, dalintis atradimais ir patirtimi.

Mėta paruošė ir pristatė savo pranešimą „Knygnešiai - žodžio laisvės gynėjai spaudos draudimo laikotarpiu“, kuriuo mokinė siekė atskleisti knygnešių, kaip žodžio laisvės gynėjų, vaidmenį spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje, akcentuojant jų keliones, patirtą riziką ir jų indėlį į lietuviškos spaudos ir kultūros išsaugojimą. Mokinę konsultavo jos istorijos mokytoja Vitalija Šukienė.

Aštuntokės parengė pranešimą „Laisvė sunkiai iškovojama, bet lengvai prarandama?“, kuriuo siekė parodyti, kad laisvė ir nepriklausomybė nėra savaime suprantamos ar nekintamos vertybės. Mokinės, remiantis Lietuvos istorija, kurioje daugybė kartų mūsų tauta turėjo kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę nuo išorinių jėgų, pabrėžė, kad nors laisvę galima iškovoti per sunkias ir ilgas kovas, ji taip pat gali būti prarandama arba apribota dėl vidaus ar išorinių veiksnių. Mokines konsultavo istorijos mokytoja Diana Norkaitienė.

Džiaugiamės, kad dalyvaudamos šioje konferencijoje, mokinės ugdėsi gebėjimą kritiškai mąstyti, stiprino vertybines nuostatas.

Istorijos mokytojos

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas