Informacija apie paramą

Paskelbta: Antradienis, 21 kovo 2023

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai!

Dėkojame visiems mokyklos gerove besirūpinantiems bendruomenės nariams už Šiaulių „Romuvos" progimnazijai 2022 metais iš 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos skirtus 4769,16 euro. Progimnazijos taryba 2023 m. sausio 30 d. pritarė direktorės Stanislavos Prazauskienės teiktai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) panaudojimo 2022 m. ataskaitai ir paramos lėšų naudojimo 2023 m. sąmatai. Gautos lėšos panaudotos progimnazijos mokinių poilsio zonų rengimui ir tvarkymui. Geros savijautos centrui įsigytos sensorinės priemonės, atnaujinta dalis mokinių poilsiui mokyklos koridoriuose skirtų minkštasuolių, įrengtos žaidimų zonos progimnazijos kieme. Dalis paramos lėšų skirta mokymo priemonėms pirkti, progimnazijos atributikai ir simbolikai gaminti, mokinių meno kolektyvų veiklai finansuoti.

Šiemet planuojame progimnazijoje įrengti 5-8 klasių mokiniams STEAM laboratoriją ir aprūpinti ją tyrinėjimams reikalingomis priemonėmis. Todėl nuoširdžiai kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus mūsų mokyklos edukacinės aplinkos turtinimui ir modernizavimui skirti gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį „Romuvos" progimnazijai. Patikiname, kad gautos lėšos bus panaudotos tikslingai ir skaidriai, kuriant šiuolaikišką, estetišką, saugią aplinką mokiniams. Mus visus vienija vienas tikslas – saugūs ir laimingi mokiniai savo mokykloje.

DUOMENYS, REIKALINGI FR0512 FORMOS PILDYMUI:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300137692
Paramos gavėjo pavadinimas: Šiaulių „Romuvos" progimnazija

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas>Pildyti formą. Prašymą skirti paramą gyventojai gali rasti dažniausiai pildomų formų sąraše.
Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą skirti paramą, skelbiama VMI svetainėje.

Dėkoju už bendrystę.

Pagarbiai direktorė Stanislava Prazauskienė

Sunday the 24th - Romuva.