informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Straipsniai

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJOS ERASMUS+ PROJEKTE ČEKIJOJE

Paskelbta: Trečiadienis, 03 balandžio 2019

Penkių dienų Erasmus+ projekto mokymų kursuose Čekijoje, Prahoje, savo žinias gilino anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė, matematikos mokytoja Emilija Motiejūnienė ir pradinių klasių mokytoja Angelė Laucienė. Kursų tikslas buvo skirti didesnį dėmesį STEM mokymo programos integravimui į įvairius mokomuosius dalykus, taikant novatoriškas veiklas, žinomus mokymo(-si) būdus bei metodus; turtinti pedagogų gebėjimą įsitraukti ir motyvuoti savo mokinius. Lektorius supažindino su SOLE mokymo būdais, kurie orientuoja netgi skirtingų gebėjimų mokinius į savarankišką mokymąsi ir veiklą. Jis taip pat pabrėžė, kad mokytojas turi būti tik kaip tarpininkas. Pamokoje gali „veikti" „Pokalbių stotys", kur mokytojas padeda organizuoti su pamokos turiniu susijusias diskusijas ir jų metu jis stebi mokinių darbą grupėse/porose. Lektorius rekomendavo pamokas pradėti provokuojančiais teiginiais-klausimais, kurie skatintų mokinių smalsumą, žingeidumą bei norą diskutuoti. Pageidautina tokius provokuojančius klausimus užduoti taip, kad į juos nebūtų galima atsakyti tiesiog „taip" arba „ne". Juos reikėtų pateikti taip, kad būtų skatinamas išsamesnių atsakymų pateikimas. Daug dėmesio buvo skirta darbui porose, mažose grupelėse. Trečią kursų dieną pasidalinome savo šalies praktinės veiklos metodika su Prahos, Graikijos, Turkijos atstovais. Kiekvienas mokymų narys buvo išgirstas, pastebėtas, išklausytas, sukurtas artimas tarpusavio ryšys, palaikomas glaudus bendradarbiavimas.

Mokytoja Angelė Laucienė

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas