informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Straipsniai

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS "STEAM EDUCATION - FOR ACTIVE AND MOTIVATED TEACHING AND LEARNING"

Paskelbta: Pirmadienis, 03 spalio 2022

30-2

Šiaulių „Romuvos" progimnazija ir projekto partnerė Talino Ristiku pradinė mokykla siekia būti STEAM orientuotomis mokyklomis ir padidinti mokinių susidomėjimą STEAM. Atnaujintai ugdymo programai įgyvendinti numatoma sukurti reikiamą mokymosi aplinką STEAM ugdymui, kurio tikslas - ugdyti mokinių bendrąjį ir techninį kūrybiškumą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, menais, inžinerija ir matematika. Šiaurės Ministrų Tarybos tarptautinės Nordplus programos švietimui finansuojamas projektas „STEAM edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui ir mokymui(si)" skirtas mokytojų kompetencijoms STEAM srityje plėtoti. Projekto darbo stebėsenos veiklose dalyvaus po du mokytojus iš „Romuvos" progimnazijos ir Talino Ristiku pradinės mokyklos, o įgytos kompetencijos leis efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Planuojama pasidalinti STEAM ugdymo patirtimi ir skleisti ją Šiaulių „Romuvos" progimnazijos ir Talino Ristiku pradinės mokyklos bendruomenėse bei Lietuvos ir Estijos švietimo srityse. Tikimasi, kad projektas „STEAM Edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)" efektyviai prisidės prie STEAM ugdymo plėtros mokyklose, leis pritaikyti mokymą(si) pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius, ugdant kūrybiškumą, smalsumą ir holistinį požiūrį į pasaulį. Projektas prisideda prie bendrųjų Nordplus programos tikslų siekimo: inovatyvių produktų ir procesų sklaidos švietime, bendros Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo erdvės kūrimo, mokytojų kompetencijų tobulinimo, naujų švietimo, ugdymo idėjų, metodų ir darbo būdų generavimo ir plėtojimo. Projekto laikotarpis nuo 2022 m.rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto koordinatorė Gitana Petrušienė

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas