Maitinimas

Atnaujinta: Trečiadienis, 14 gruodžio 2022

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtinta LR Sveikatos ir apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1430)

Maitinimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (peržiūrėti)

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 15 dienų valgiaračiai

 

Esant nenumatytiems atvejam meniu gali keistis.

Pinigus už maitinimą galima pervesti į mokyklos sąskaitą: LT62 7180 0000 0014 2341

Kilus klausimams galima skambinti valgyklos vedėjai Makaravičienei Raimondai nuo 8 iki 15 valandos, telefonu (8-41) 552 898

 

INFORMACIJA DĖL PUG, 1 IR 2 KLASIŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO 2022-2023 m. m.

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi.
Mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje mokykla organizuoja nemokamus pietus nevertinant gaunamų pajamų.
Jeigu mokiniams, kurie mokosi Mokyklose pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje socialinės paramos (nemokamų pietų) poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į Mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.

Daugiau informacijos: ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (siųsti)

 

Sunday the 24th - Romuva.