Metodinė taryba

Atnaujinta: Antradienis, 12 rugsėjo 2023

Rita Nemanienė – metodinės tarybos pirmininkė;
Nariai:
Laura Palivonienė;
Ingrida Samulionienė;
Jovita Rubienė;
Vitalija Šukienė;
Asta Venskienė.

Metodinės tarybos tikslai ir uždaviniai

Tikslas - tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą.

Uždaviniai:
1. Telkti mokytojus įgyvendinti progimnazijos tikslus.
2. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.
3. Skleisti pedagoginę patirtį.

Saturday the 30th - Romuva.