Ugdymo aprūpinimo skyrius

Atnaujinta: Pirmadienis, 28 lapkričio 2022
Administratorė Karolina Molotokienė
Darbininkai
Kęstutis Kančauskas,
Viktoras Petrušinas
Inžinierius kompiuterininkas Laimonas Arlauskas
Kavinės vedėja Daiva Sindikienė
Kiemsargė Bronė Koženiauskienė
Laborantė, apskaitininkė Nijolė Palubinskienė
Mokytojo padėjėja Lina Tamavičienė,
Singa Garkevičienė
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogo padėjėja
Rita Valiukienė,
Jurgita Burinskienė,
Eglė Trinkūnienė
Raštinės (archyvo) vedėja Irena Divolskienė
Valgyklos vedėja (vyr. virėja) Raimonda Makaravičienė
Valytojos
Laima Alčauskienė,
Jolanta Norvaišienė,
Laima Andrijauskienė,
Diana Melnikavičienė,
Regina Zaikienė
Virėjos
Angelė Kniurienė,
Janina Urbonienė,
Regina Valantinienė
Virtuvės pagalbinė darbininkė
Nijolė Gurskytė

Sunday the 24th - Romuva.