informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Atnaujinta: Antradienis, 26 kovo 2024

  

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2024

 2024 m. sausio - vasario mėnesį „Romuvos" progimnazijos 71 ketvirtų ir 129 aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( eNMPP). Jie elektroniniu būdu atliko Nacionalinės švietimo agentūros parengtus diagnostinius bei standartizuotus skaitymo testus. Mokiniams buvo pateiktos užduotys siekiant išsiaiškinti teksto suvokimo gebėjimus bei kitus skaitomo teksto aspektus. Atlikdami Nacionalinės švietimo agentūros parengtus diagnostinius bei standartizuotus matematikos dalyko testus mokiniai turėjo pademonstruoti žinias ir supratimą bei jų taikymą skaičių ir skaičiavimo srityje, geometrijoje, statistikoje Su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais buvo supažindinti tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai. Atlikus rezultatų analizę koreguodami ir aiškindamiesi užduotis mokytojai ir mokiniai iki mokslo metų pabaigos dar tikisi nuveikti nemažai darbų.

 

 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2023

2023 m. sausio - vasario mėnesį „Romuvos" progimnazijos ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( eNMPP). Jie elektroniniu būdu atliko Nacionalinės švietimo agentūros parengtus diagnostinius bei standartizuotus skaitymo ir matematikos testus, kurių tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022

2022 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos" progimnazijos ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( eNMPP). Jie elektroniniu būdu atliko Nacionalinės švietimo agentūros parengtus diagnostinius bei standartizuotus skaitymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus, kurių tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

4 klasės mokinių testų rezultatai
6 klasės mokinių testų rezultatai
8 klasės mokinių testų rezultatai

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2021

2021 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos" progimnazijos ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( eNMPP). Jie elektroniniu būdu atliko Nacionalinės švietimo agentūros parengtus diagnostinius bei standartizuotus skaitymo ir matematikos testus, kurių tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

2019 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos" antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( NMPP). Jie atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus diagnostinius bei standartizuotus testus, kurių tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Aštuntų klasių mokiniai matematikos ir gamtos mokslų testus atliko elektroniniu būdu. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

2 klasės mokinių testų rezultatai
4 klasės mokinių testų rezultatai
6 klasės mokinių testų rezultatai
8 klasės mokinių testų rezultatai

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018

 2018 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos" antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( NMPP). Jie atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus diagnostinius bei standartizuotus testus. Testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m.

2017 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos" antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ( NMPP). Jie atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus diagnostinius bei standartizuotus testus. Antrokai rašė gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos diagnostinius testus. Ketvirtokai atliko : gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos bei pasaulio pažinimo testus, šeštokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos, o aštuntokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, socialinių mokslų bei gamtos mokslų testus. Testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

Standartizuoti testai 2016

2016 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos“ antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai atliko diagnostinius bei standartizuotus testus, parengtus Nacionalinio egzaminų centro. Antrokai  rašė gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos  diagnostinius testus. Ketvirtokai atliko : gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos bei pasaulio pažinimo testus, šeštokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos,  o aštuntokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, socialinių mokslų bei  gamtos mokslų testus. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

Standartizuoti testai 2015

2015 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos“4-tų ir 8-tų klasių mokiniai atliko standartizuotus testus, parengtus Nacionalinio egzaminų centro.  Ketvirtokai atliko : gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos bei pasaulio pažinimo testus, o aštuntokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, socialinių mokslų bei  gamtos mokslų testus. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.

Standartizuoti testai 2014

2014 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos“ progimnazijoje įgyvendinant Nacionalinio egzaminų centro vykdomą tęstinį projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapas buvo atliekami standartizuoti testai. Juose  dalyvavo 4-tų ir 8-tų klasių mokiniai. Ketvirtokai atliko : gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos testus, o aštuntokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos ir istorijos testus.

4 klasės testų rezultatai.

8 klasės testų rezultatai.

Su testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai. Šio projekto vykdymas sudaro sąlygas mokyklai ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

 

Standartizuoti testai 2013

2013 m. balandžio - gegužės mėnesį „Romuvos“ progimnazijoje buvo įgyvendinamas Nacionalinio egzaminų centro vykdomo tęstinio (2012-2015 m. laikotarpiu) projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapas. Šio inovatyvaus, kompleksiško, atliepiančio pažangias įvairių šalių švietimo tobulinimo tendencijas, projekto tikslas - plėsti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo(si) proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo bei mokyklos darbo efektyvumą. Progimnazija dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2013 m.“. Tyrime dalyvavo 4-tų ir 8-tų klasių mokiniai. Tyrimui buvo panaudoti projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metu sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti testai: gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos – 4 klasei; gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos ir istorijos – 8 klasei. Nacionalinis egzaminų centras parengė visą reikiamą testavimo medžiagą, mokyklai pateikė vykdymo tvarką, specialią formą duomenų suvedimui ir apdorojimui, kad būtų galima, pasinaudojant testų duomenimis, apskaičiuoti ir parengti išsamų mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinį aprašą (profilį), kuriame vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija.

II etapo metu „Romuvos“ progimnazija, panaudodama visus pateiktus standartizuotus įrankius, užtikrino sklandžią vykdymo tvarką, testų administravimo patikimumą, saugų duomenų suvedimą į Nacionalinio egzaminų centro parengtas elektronines formas. Standartizuotų testų sprendimas ir analizė konkrečiai kiekvienam mokiniui padeda tinkamai save įsivertinti, o mokytojams gauti rezultatai padės objektyviai įvertinti mokinių bendrąsias žinias ir gebėjimus bei tobulinti ugdymo kokybę individualizuojant ir diferencijuojant mokymą (siųsti). “Romuvos“ „progimnazija tikisi ir toliau bendradarbiauti su nacionaliniu egzaminų centru siekdama pasitikrinti, koks yra mokyklos, klasės ir mokinių pasiekimų lygis.

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas