Mokamos paslaugos

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 01 gruodžio 2022

 

ATLYGINAMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

Neformaliųjų užsiėmimų (popamokinės mokinių priežiūros grupių) veikla organizuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-232 ,,Dėl mokamų paslaugų įkainių‘‘ pakeitimo , “Romuvos” progimnazijos nuostatų 24.7 punktu, Šiaulių "Romuvos" progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8d. įsakymu Nr. V-101 " Dėl neformaliųjų užsiėmimų (popamokinės mokinių priežiūros) grupių tvarkos aprašo tvirtinimo" patvirtintu Neformaliųjų užsiėmimų (popamokinės mokinių priežiūros grupių) tvarkos aprašu. Už neformaliųjų užsiėmimų (popamokinės mokinių priežiūros grupės) užsiėmimus iš tėvų surinktus pinigus mokytoja įneša į mokyklos kasą.

 

ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMAS (peržiūrėti)

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (siųsti)

Saturday the 30th - Romuva.