informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Programų turinys, vadovai

Atnaujinta: Pirmadienis, 04 rugsėjo 2023

Neformaliojo švietimo   tikslas – ugdyti vaikų asmenines, socialines, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, edukacines ir profesines kompetencijas, tenkinti meninius, sportinius, saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skiriama ją laisvai pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti meno, sporto, kalbinių gebėjimų, socializacijos, pilietinio, kraštotyros, aplinkosaugos, prevencijos, sveikatos tausojimo ugdymo srityse.

Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius bei progimnazijos galimybes, prioritetai teikiami:

  • gabių mokinių ugdymui;
  • mokslinei, kalbinei, socialinei, projektinei, komunikacinių technologijų veiklai;
  • meno kolektyvams, būreliams, studijoms;
  • sporto būreliams, įtraukiant kuo daugiau silpnesnės sveikatos, linkusių nusikalsti

mokinių;

  • aplinkosaugos, kraštotyrinei ir etninei, tautinio tapatumo, tradicijų puoselėjimo

veiklai.

Neformaliajam švietimui skirtų programų paskirstymo lentelė 2023-2024 m.m. (siųsti)

 

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas