informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

STEAM

Atnaujinta: Antradienis, 30 lapkričio 2021

steam logotipas

STEAM UGDYMAS „ROMUVOS" PROGIMNAZIJOJE

Per patyriminę veiklą gimsta originalios idėjos, įžvalgos, todėl labai svarbi STEAM idėja progimnazijoje. STEAM – tai gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) integralus, į tikrovės reiškinių pažinimą ir pritaikymą kreipiantis mokinių gebėjimus, ugdymas. Kūryba yra neatsiejama nuo atvirumo ir daugelio gyvenimo sričių išmanymo. Kūrybinis, tiriamasis procesas padeda ugdyti mąstančią asmenybę, gebančią integruotis į dinamišką aplinką. Projektinės, patyriminės ir meninės veiklos įvairovė padeda mokiniams turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai, deda pagrindus suvokimui, jog mokymasis vyksta nuolat. Mokiniai, dalyvaudami STEAM veiklose, ugdosi platesnę pasaulėvoką, tobulina kritinį ir kūrybinį mąstymą, mokosi suvokti pasaulio vientisumą, spręsti problemas, turi galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis.

 

 

 

Monday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas