informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Karjeros ugdymas

Atnaujinta: Antradienis, 11 birželio 2024

Karjeros specialistė - Violeta Biliūnienė.

118a kabinetas

Darbo laikas:
Pirmadienis ir trečiadienis 8:00 – 16:45, pietų pertrauka 12:00 -12:30
Antradienis ir ketvirtadienis 10:00 – 16:45, pietų pertrauka 14:00 - 14:30
Penktadienis 8:00 - 15:30, pietų pertrauka 12:00 - 12:30

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Karjeros specialistas:

  • supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
  • teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
  • organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
  • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
  • teikia konsultacijas mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
  • koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje

 

Kviečiame mokinius, kurie nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą apsilankyti Karjeros centre (118a kab., I aukštas). Čia mokinių ugdymo karjerai klausimais konsultuojami ir mokinių tėvai, mokytojai. Konsultacijų laikas derinamas el. dienyne žinute arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

„Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią." (D. S. Džordanas)

 


 

Aktuali informacija mokiniams, tėvams, mokytojams karjeros ugdymo interneto svetainėse:

 

 

Dokumentai

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje tvarkos aprašas (siųsti)

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas (siųsti)

Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314

Karjeros specialisto veiklos priemonių planas 2022-2023 m.m. (siųsti)
Karjeros specialisto veiklos priemonių planas 2023-2024 m.m. (siųsti)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3dfe340291d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=25f4c2c023af11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21926e50c45d11ec8d9390588bf2de65
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cbec52d0193f11edb36fa1cf41a91fd9?jfwid=199cfecouq 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb

 


  

Ugdymo karjerai veiklos 2023-2024 m. m.

 

 


   

Ugdymo karjerai veiklos 2022-2023 m. m.

 

 

 

Ugdymo karjerai veiklų archyvas

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas