informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

KONFERENCIJA „STEBIU, TYRINĖJU, ATRANDU"

Paskelbta: Antradienis, 14 gegužės 2019

Balandžio 9 dieną progimnazijoje vyko priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių mokslinė – praktinė konferencija „Stebiu, tyrinėju, atrandu". Konferencijos tikslas – stiprinti Steam dalykų integraciją į ugdomąjį procesą, ugdyti vaikų kritinį mąstymą pasitelkiant bandymus ir tyrinėjimus priešmokykliniame ugdyme. Į konferenciją susirinkusius svečius nuotaikingu šokiu pasveikino PUG-1 grupės ugdytiniai, pradinio ugdymo skyriaus vedėja Edita Puzarienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės.
Su ugdytiniais aptarus konferencijos sėkmingus keturis žingsnius link jaunojo mokslininko diplomo – pranešimo pristatymas, eksperimento demonstravimas, atidus klausymasis, saugus elgesys su priemonėmis – buvo pristatyti penki pranešimai ir atlikti penki eksperimentai. Savo pranešimus pristatė ir eksperimentus pademonstravo Šiaulių „Romuvos" progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių (PUG-1, PUG-2) mokiniai, svečiai iš Šiaulių Dainų progimnazijos, Šiaulių lopšelių – darželių „Pupų pėdas" ir „Pasaka" ugdytiniai. Eksperimentams atlikti ir klasės ugdomąją aplinką parengti buvo panaudotos gamtamokslinio ugdymo priemonės.
Konferencijoje su savo ugdytiniais dalyvavusios pedagogės džiaugėsi gerosios patirties sklaida, pripažino, kad tai veiksmingas būdas susipažinti su naujovėmis, o dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi įkvepia naujiems darbams.
Ugdytiniams pavyko įveikti konferencijos numatytus keturis žingsnius, tad jie buvo apdovanoti jaunųjų mokslininkų diplomais.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Erika Steponaitienė ir Asta Urbonė

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas