informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

ĮVYKDYTAS NORDPLUS PROGRAMOS PROJEKTAS “THINK GREEN - WORK STEAM“

Paskelbta: Penktadienis, 15 rugsėjo 2023

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija kartu su Estijos Haabersti Vene Gumnaasium įvykdė Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos NordPlus proojektą “Think Green-Work Steam“. Projekto idėja buvo Steam ir aplinkosauginio švietimo dermė šiuo kritinio gamtai laikotarpiu. Projekto tikslas buvo ugdyti mūsų mokiniuose nevartotojišką požiūrį į gamtą, juos mokyti gerbti natūralią aplinką ir būti atsakingais už ekologiškesnę ateitį. Dalyvaujančios mokyklos taikė naują aplinkosaugos švietimo metodą, kuris yra efektyvus ir aktualus mokiniams – mokymasis veikiant. Šiame projekte buvo organizuojamos bendros mokymosi veiklos ir 2 tarpusavio mobilumai „Klasių mainai“ 11-12 metų mokiniams. Inovatyvios STEAM veiklos padėjo mokiniams jausti ryšį su gamta, jos išsaugojimu, tvarumu. STEAM veiklos tvarumo srityse labai tampriai tarpusavyje susijusios, todėl projekte dalyvaujantys mokiniai ugdė savo tvarumo kompetencijas keisdami vertybių sistemą, saugodami gamtą, tyrinėdami, keldami hipotezes ir jas pagrįsdami.

Pirmasis mokinių iš Estijos mobilumas įvyko 2022 metų lapkritį. Estų mokiniai atvykę į Lietuvą ir susipažinę su draugais iš Šiaulių visą savaitę dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos organizuotose veiklose: susipažino su mokykloje vykdoma ugdymo sistema, pamokomis, mokytojais. Vėliau dalyvavo veiklose, kuriose bendraudami ir bendradarbiaudami kūrė projekto logotipą, sportavo, dainavo, susipažino su lietuviškąja kultūra. Sekančią dieną mokiniai kartu su lydinčiais mokytojais keliavo po Šiaulių miestą: aplankė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, bei jos įvairias edukacines erdves, susipažino su Baltų centru, Geležine Lape, Talkšos ežero pakrante ir t.t. Visi projekto dalyviai aplankė ir Lietuvos sostinę – Vilnių. Vilniuje mokiniai aplankė Gedimino pilį, kurioje gidė papasakojo įvairiausių istorijų apie unikalų Vilniaus senamiestį bei Lietuvos trispalvę. Po to, mokiniai susipažino su Lietuvos sostinės senamiesčiu, įžymiausiais objektais, kartu pietavo, bendravo ir turiningai leido laiką. Galiausiai, projekto dalyviai keliavo į didžiausią mokslinių tyrimų įstaigą Lietuvoje – Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC).

Paskutinė mobilumo Lietuvoje diena prasidėjo treniruojant savo kūno raumenis – dalyvavo išmanioje fizinio ugdymo pamokoje „SmartFit“, atliko eksperimentines veiklas, veikė matematinėse kūrybinėse dirbtuvėse „Šiauliai: duomenys, skaičiai ir faktai“. Po to, projekto dalyviai keliavo į Šiaulių fotografijos muziejų, kuriame sužinojo kas yra fotografija, kokios medžiagos ir priemonės buvo naudojamos anksčiau gaminant nuotraukas ir kaip jos laikui bėgant keitėsi ir tapo žmogui ir aplinkai draugiškesnės bei tvaresnės. Muziejuje mokiniai taip pat dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Fotograma – šešėlinio vaizdo drama“.

Grįžę ir pailsėję mokiniai susirinko į paskutinę projekto mobilumo veiklą – draugystės popietę Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje. Mokiniai žaidė organizatorių paruoštus žaidimus, šoko įvairiausius šokius, grojo, dainavo. Popietę vainikavo draugystės medžio dekoravimas, kurį projekto dalyviai papuošė nuspalvintu savo delno atspaudu. 2022 m. lapkričio 11 dieną – paskutinę projekto mobilumo dieną projekto dalyviai su liūdesiu atsisveikino su savo draugais, palinkėjo vieni kitiems sėkmės, saugios kelionės ir išlydėjo į Estiją.

Tačiau tuo projektas nesibaigė. Artėjant Kalėdiniam, šventiniam laikotarpiui mokiniai palaikė draugiškus santykius, siuntė vieni kitiems kalėdines atvirutes, linkėjo vieni kitiems gražių švenčių. Vėliau, pavasarėjant, mokiniai atliko tiriamąją veiklą „Mokyklos aplinkos tyrimas Kerpės metodu“. Kovo mėnesį, artėjant tarptautinei Žemės dienai, projekto dalyviai bendraudami nuotoliu ir bendradarbiaudami kūrė animuotus plakatus „Saugokime žemę“, kurie buvo patalpinti virtualioje Padlet lentoje.

O pavasarį, atšilus orams, gegužės mėnesį, romuviečiai lydimi mokytojų išvyko į mobilumą Estijoje. Projekto dalyvius iš Lietuvos šiltai pasitiko draugų iš Estijos šeimos. Sekančios dienos ryte visi projekto dalyviai susitiko Haabersti Vene gimnazijoje, kur buvome supažindinti su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, o žaisdami susipažinimo žaidimą, vaikai dar daugiau sužinojo vieni apie kitus. Vėliau mūsų mokiniai pristatė savo Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją. Toliau veiklos vyko STEAM kūrybinėse Robotikos dirbtuvėse, kuriose mokiniai stebėjo veiklas su LEGO EV3 robotais, o STEAM dirbtuvėse „Dronų lenktynės“ išbandė savo gebėjimus valdyti dronus kliūčių rungtyse. Vėliau mokiniai lankėsi muziejuje, kuriame mokiniai susipažino su miesto istorija. Antrąją mobilumo dieną buvo numatytos dvi veiklos. Pirmoji buvo išvyka į Estijos sostinės senamiestį, sekanti veikla vyko Talino zoologijos sode. Trečiąją mobilumo dieną numatytos edukacijos: “The Baltic Sea is Clean“ ir “Collecting and Sorting Waste at the Seashore“ buvo skirtos aplinkosaugai, tvariam gyvenimo būdui, ekologijai ir didžiausiai šių dienų aktualijai - aplinkos užterštumui ir gamtos išsaugojimui. Veiklos vyko liaudies muziejuje po atviru dangumi. Ketvirtoji mobilumo diena prasidėjo edukaciniu užsiėmimu moderniausiame jūrų muziejuje Šiaurės Europoje, kuriame didžiausias dėmesys yra skiriamas laivybai, jos istorijai ir dabarčiai. Mokiniai susipažino su laivybos istorija ir dalyvavo patyriminėje veikloje, kurioje sužinojo apie Golfo srovės svarbą ir jos įtaka Europos klimatui. Ši diena buvo iškilmingai baigta besigardžiuojant projekto „Estuania" tortu, kuriam pavadinimą sugalvojo patys vaikai. Penktoji, paskutinė mobilumo diena, prasidėjo edukaciniu užsiėmimu mokyklos sode, kuriame mokiniai sodino gėles taip puošdami mokyklos lauko erdves. Daugeliui gėlių sodinimas buvo nauja patirtis. Po šio užsiėmimo visi grįžo į aktų salę, kur vyko projekto, “THINK GREEN – WORK STEAM“, mobilumo veiklų Estijoje apibendrinimas. Atsisveikinimas buvo liūdnas, tačiau be galo šiltas, juk visada sunku skirtis su naujais draugais. Grįžtant namo maloniai stebino mokinių atsiliepimai apie visas projekto veiklas, kurios kėlė begalinį susidomėjimą, smalsumą, papildė mokinių patirtis naujomis žiniomis, potyriais, padėjo mokiniams patobulinti kalbinę, socialinę, kūrybiškumo bei pilietiškumo kompetencijas.

Projekto galutiniame rezutate, kaip ir buvo tikėtąsi bei siekta, įvykdžius numatytas veiklas pasikeitė mokinių požiūris į mus supančią aplinką, išaugo poreikis ją saugoti, ugdėsi tvarumo įgūdžiai. Be to, pasiekta daugiau nei tikėtąsi, mokiniai susirado naujų draugų, buvo patobulintos įvairių sričių kompetencijos, įgyta naujų žinių. Malonu, kad buvo išlaikytas puikus bendradarbiavimas tarp įstaigų, užsienio kolegų, įgytos naujos žinios bei patirtys.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas galima rasti projekto puslapyje: https://sites.google.com/view/worksteam/home
Sukurtas projekto įspūdžių filmas bei knyga. Nuorodos pridedamos.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZGimKDBlqc
https://read.bookcreator.com/VfqSqu3MPqdk1FEvUWgqzSSjB2O2/9AJPQZdzT6uWKoycfnQtmA

Projekto koordinatorė Laura Palivonienė
Nuotraukos, filmas bei knyga L. Palivonienės.

Sunday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas