informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

NORDPLUS PROJEKTAI

Paskelbta: Antradienis, 09 gegužės 2023

nordplus-logo

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS „LAIKAS LAUKE – SVEIKAS GYVENIMAS – LAIMINGAS AŠ"
("GREEN TIME-HEALTHY LIFE-HAPPY I")

 

NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS "STEAM EDUCATION - FOR ACTIVE AND MOTIVATED TEACHING AND LEARNING"

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir projekto partnerė Talino Ristiku pradinė mokykla siekia būti STEAM orientuotomis mokyklomis ir padidinti mokinių susidomėjimą STEAM. Atnaujintai ugdymo programai įgyvendinti numatoma sukurti reikiamą mokymosi aplinką STEAM ugdymui, kurio tikslas - ugdyti mokinių bendrąjį ir techninį kūrybiškumą, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, menais, inžinerija ir matematika. Šiaurės Ministrų Tarybos tarptautinės Nordplus programos švietimui finansuojamas projektas „STEAM edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui ir mokymui(si)“ skirtas mokytojų kompetencijoms STEAM srityje plėtoti. Projekto darbo stebėsenos veiklose dalyvaus po du mokytojus iš „Romuvos“ progimnazijos ir Talino Ristiku pradinės mokyklos, o įgytos kompetencijos leis efektyviai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Planuojama pasidalinti STEAM ugdymo patirtimi ir skleisti ją Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Talino Ristiku pradinės mokyklos bendruomenėse bei Lietuvos ir Estijos švietimo srityse. Tikimasi, kad projektas „STEAM Edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“ efektyviai prisidės prie STEAM ugdymo plėtros mokyklose, leis pritaikyti mokymą(si) pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius, ugdant kūrybiškumą, smalsumą ir holistinį požiūrį į pasaulį. Projektas prisideda prie bendrųjų Nordplus programos tikslų siekimo: inovatyvių produktų ir procesų sklaidos švietime, bendros Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo erdvės kūrimo, mokytojų kompetencijų tobulinimo, naujų švietimo, ugdymo idėjų, metodų ir darbo būdų generavimo ir plėtojimo. Projekto laikotarpis nuo 2022 m.rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Projekto koordinatorė Gitana Petrušienė

 


 

 

PRADEDAMAS VYKDYTI NORDPLUS PROGRAMOS PROJEKTAS ,,THINK GREEN - WORK STEAM" 

Aplinkosauginio švietimo svarba mokyklose yra labai svarbi, o ypač šiuo gamtai kritiniu laikotarpiu. Štai kodėl dvi ugdymo įstaigos iš Lietuvos ir Estijos (Šiaulių „Romuvos" progimnazija iš Lietuvos ir Haabersti Vene Gumnaasium iš Estijos) sukūrė projektą „Think Green – Work STEAM" (Nr. 2022/10058), projekto laikotarpis 2022/09-2023/08. Projekto tikslas: ugdyti mūsų mokiniuose nevartotojišką požiūrį į gamtą, juos mokyti gerbti natūralią aplinką ir būti atsakingais už ekologiškesnę ateitį. Dalyvaujančios mokyklos taikys naują aplinkosaugos švietimo metodą, kuris yra efektyvus ir aktualus mokiniams – mokymasis veikiant. Šiame projekte bus organizuojamos bendros mokymosi veiklos ir 2 tarpusavio mobilumai „Klasių mainai" 11-12 metų mokiniams (5 kl.). Inovatyvios STEAM veiklos padės mokiniams jausti ryšį su gamta, jos išsaugojimu, tvarumu. STEAM veiklos tvarumo srityse labai tampriai tarpusavyje susijusios, todėl projekte dalyvaujantys mokiniai ugdys savo tvarumo kompetencijas keisdami vertybių sistemą, saugodami gamtą, tyrinėdami, keldami hipotezes ir jas pagrįsdami.

Projekto galutiniame rezutate, keisis požiūris į mus supančią aplinką, didės poreikis ją saugoti, ugdysis tvarumo įgūdžiai.

Projekto koordinatorė L. Palivonienė

 

 


 

 

PROJEKTAS "NORDIC-BALTIC DIGITAL AND CULTURAL EDUCATIONAL COOPERATION"

https://projectromuvanilo.weebly.com/

Friday the 19th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas